Toive / Matleena Hattunen 

Matleena on valmistunut toimintaterapeutiksi 12/2003 Helsingin ammattikorkeakoulusta. 

Aikaisempina työpaikkoina aluesairaala, keskussairaala sekä yksityiset työnantajat. Työkokemusta kuntoutusalan luennoitsijana toimimisesta. 

Toimintaterapian työkokemusta seuraavista asiakasryhmistä: 

- lastenneurologiset asiakkaat, kuten laaja-alaiset neurologiset erityisvaikeudet, liikuntavammat, kehitysvammat, harvinaiset sairaudet.

- lastenkirurgiset asiakkaat, kuten käsikirurginen jatkokuntoutus, amputaatiot ja yläraajaproteesit.

- aikuisneurologiset asiakkaat, kuten aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat.

- aikuiskirurgiset asiakkaat, kuten selkäydinvammat, käsivammat, CRPS, palovammat.

- aikuispsykiatria.

 

Toive/ Marjaana Häyrinen

Marjaana Häyrinen on aloittanut työskentelyn Toiveessa 1.1.2020. 
Marjaana on valmistunut toimintaterapeutiksi 6/2019 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 
ja sosionomiksi 10/2007 Lahden ammatikorkeakoulusta. 
 
Marjaanalla on pitkä työkokemus lastensuojelutyöstä avo- ja sijaishuollossa Phhykyllä, 
ohjaajan sijaisuuksista lastenkodeissa sekä iltapäivätoiminnan ohjauksesta.
Toimintaterapeuttina Marjaana on työskennellyt valmistumisen jälkeen lasten ja nuorten kuntoutuksessa Phhykyllä.
 
Marjaana tarjoaa myös ratkaisukeskeisen eläinavusteisen valmentajan palveluita.