Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapia Toive tarjoaa lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapiapalveluja Päijät-Hämeen alueella. Toimintaterapia voi toteutua laitoskäyntien lisäksi mm. päiväkoti-, koulu- tai kotikäynteinä. Toimintaterapia voi toteutua lyhyinä ohjaavina terapiajaksoina tai useamman vuoden kestoisena yksilöterapiana asiakkaan tavoitteista riippuen. Terapian tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä sekä lähettävän tahon kanssa. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja terapiaan tullaan yleisimmin lääkärin lähetteellä, jolloin maksajatahona toimii Kela, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto tai vakuutusyhtiö. 

LASTEN TOIMINTATERAPIA: Lasten toimintaterapiassa harjoitellaan mm. karkea-, hieno- ja visuomotorisia taitoja, jotka tukevat oppimisvalmiuksien kehittymistä kouluikään mennessä. Toimintaterapian harjoitusvälineinä toimivat mm. erilaiset keinut, liukumäki, mahalauta, tynnyri, puolapuut sekä tasapainolaudat, jotka tukevat karkeamotorista kehitystä. Visuomotoriikkaa eli silmän ja käden yhteistyötä edistävät mm. erilaiset pallopelit, hernepussileikit, lautapelit. Hienomotorisia taitoja voidaan vahvistaa mm. kynä- ja saksiharjoituksin sekä rakentelutehtävien avulla.

NUORTEN JA AIKUISTEN TOIMINTATERAPIA: Aikuisten toimintaterapiassa löydetään uusia toimintatapoja arjesta ja päivittäisistä toimista suoriutumiseksi. Toimintaterapian avulla voidaan tukea mielekkään arjen ja vapaa-ajan löytämistä sekä työn ja levon tasapainoa.  Aikuisten toimintaterapia voi sisältää päivittäisten toimintojen harjoittelun lisäksi käden motoriikkaa ja kognitiivisia valmiuksia vahvistavia toimintoja. Käytössä myös luovat toiminnat. Lisäksi tarpeen mukaan toimintakyvyn arviointia, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen kartoitusta sekä apuvälineiden käytön ohjausta.

Toimintaterapia Toive tarjoaa Kela:n standardien mukaista vaikeavammaisten avoterapiapalvelua 1.1.2015 alkaen (www.kela.fi). 

Toimintaterapia Toive on hyväksytty PHHYKY:n lasten, aikuisten sekä veteraanien palveluseteliostopalveluiden palveluntuottajaksi.

 

 

                                                                                                   

 

Terapeuttinen toiminta on asiakaslähtöisesti valittu!